Powered by VI Polskie znaki zakodowane według ISO-8859-2,
zgodne także z Polską Normą PN-93/T.....
Jeśli nie widzisz poprawnie polskich znaków

Mapki feedów

Mapki feedów (połączeń pomiędzy serwerani news) w Polsce. Podano także informacje o połączeniach serwerów polskich z serwerami zagranicznymi, z którymi polskie serwery wymieniają artykuły news.
Stan połączeń na listopad 1997, od tego czasu powstało kilka zmian, niestety, nie wszystkie zostały tu uwzględnione. Jednak większość informacji nie uległa zmianie.


Na początek kilka informacji:

Polskie serwery pomiędzy sobą feedują kilka różnych typów grup. Są to m.in. grupy z tzw. hierarchii Big-8 (grupy comp.*, news.*, sci.*, soc.*, rec.*, misc.*, talk.*, ....), a także hierarchie narodowe. W Polsce są to głównie grupy pl.* (głównie, bo zdarzają się inne hierarchie narodowe, np. niemiecka de.*, czeska cz.*, itp.). Z powodu nieco osobnego traktowania hierarchii alt.* przez administratorów serwerów news w Polsce (ale nie tylko), nie wszystkie serwery udostępniają te grupy u siebie. Dlatego na mapkach zostały oznaczone feedy kolorami. I tak:

Jednak to nie wszystkie możliwości. Czasmi zdarza się, że serwery wymieniają między sobą szczątkowy feed grup Big-8 (np. tylko grupy comp.*), lub z feedu grup alt.* wykluczone zostały grupy alt.binaries.* (mimo, że są najbardziej "atrakcyjne", to faktem jest, że dzienna porcja takich grup wymaga dużej ilości wolnego miejsca na serwerze, często dochodząca do jednego Gigabajta dziennie). Nie wszystkie serwery mają tak pojemne dyski, by to wszystko zmieścić.


Copyright 1998, Andrzej Bort