news.usenet.pl - FAQs


FAQ po polsku dotyczące grup pl.*

Wersja HTML z polskimi znakami diakrytycznymi (ą, ę, itd. :-))
Część pierwsza FAQ - ogólne informacje o grupach pl.*
Część druga FAQ - konfigurowanie serwerów news
Część trzecia FAQ - Lista istniejących grup pl.*
Część czwarta FAQ - Szablon rozpoczęcia głosowania w grupach pl.*

Wersja HTML, bez polskich znaków:
Część pierwsza, część druga, część trzecia, część czwarta.

Wersja tekstowa, bez polskich znaków:
Część pierwsza, część druga, część trzecia, część czwarta.

FAQ po angielsku - FAQs in English

How to add pl.* hierarchy to Your news server
(FAQ po angielsku dla administratorów serwerów news poza Polską)

FAQ i opisy poszczególnych grup w hierarchii pl.*

Opisy grup pl.*

Spis wszystkich FAQ w serwisie www.killfile.pl

Lokalnie przechowywane FAQ grup:
pl.comp.objects
pl.internet.komunikaty
pl.test

Pliki konfiguracyjne - Configuration files

The first two files are generated daily, so they are always up to date. They are also used to generate Part 3 of the above FAQs in Polish, so you may want to check the actual generation date there.

pl.active
This is the pl.* subset of the active file from the news server news.ict.pwr.wroc.pl. You may want to grab it if you are creating pl.* groups "from scratch".

pl.newsgroups
This is the pl.* subset of the newsgroups file. You may want to `cat >> newsgroups' this after creating pl.* groups. This file can also be used as a 'checkgroups' file. Just pipe it to the docheckgroups command on your news server and it will generate the list of appropriate newgroup/rmgroup commands.

pl.key
The PGP key used for validation of control messages sent for creation and removal of groups in the pl.* hierarchy. For more information on checking PGP-signed control messages, see FAQs by David C. Lawrence in the HTML or TEXT format.

[Vi Powered]

Te strony najlepiej oglądać za pomocą przeglądarki HTML
These pages are best viewed with an HTML browser

Tomasz R. Surmacz (tsurmacz@news.ict.pwr.wroc.pl), 4.04.1997
RCS ID: $Id: index.htpl,v 1.1 2004/11/09 14:48:08 tsurmacz Exp tsurmacz $